Bildiri Arşivi

1 Mayıs 2018 - Devrimci Çözüm

YAŞASIN 1 MAYIS!..

 

Emeğinden başka hiçbir şeye sahip olmayan emekçiler açısından özel bir gündür 1 Mayıs. Yaşamı yeniden üretenlerin, işçilerin, köylülerin, memurların, aydınların, sanatçıların, kadınların, gençlerin, tüm emekçilerin birlik, dayanışma, mücadele şiarlarıyla kendi varlıklarını, güçlerini ortaya koydukları bir gündür. Fabrikalardan, tarlalardan, işyerlerinden, mahallelerden, okullardan alanlara akıp “Yaşasın 1 Mayıs!” sloganını haykırmanın, emperyalizmin ve oligarşinin baskı ve sömürüsüne direnmenin günüdür 1 Mayıs.

1 Mayıs 2017-Devrimci Çözüm

YAŞASIN İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!...

 

YAŞASIN 1 MAYIS!..

 

Dünya ve ülkemiz ezilen-emekçi halkları yine bir 1 Mayıs’ı emperyalist-kapitalist sistemin derinleşen krizi ve bu krizin halklara sömürü, baskı, katliam ve savaşlarla fatura edildiği bir süreçte karşılamaktadır.

1 Mayıs 2016

YAŞASIN İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!...

 

YAŞASIN 1 MAYIS!..

 

Emperyalist-kapitalist sistemin tüm ezilen ve sömürülen halklara dayattığı açlık, işsizlik, sömürü, baskı, katliam ve kirli savaşların hız kesmeden yaşandığı bir ülke ve dünya gerçekliğiyle karşılıyoruz birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ı.

1 Mayıs 2014 - Sayı 03

YAŞASIN İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!...

 

İŞÇİLER, EMEKÇİLER, HALKIMIZ!..

 

İşçi sınıfının, emekçi halkların, ezilen dünya halklarının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı sistemin yaşadığı ekonomik krizin işsizlik ve yoksulluk olarak emekçi halklara fatura edildiği, baskı ve sömürünün katmerleştirildiği bir süreçte karşılıyoruz...

1 Mayıs 2011 - Sayı 02

YAŞASIN İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!...

YAŞASIN 1 MAYIS!..

 

İçine girdiği derin ekonomik-siyasi krizin yükünü hem kendi halklarına hem de dünya halklarına ödeten emperyalist ülkelerin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ülke yönetimlerine "halk ayaklanmaları" adıyla müdahale edip Libya'da açık işgale yöneldiği sancılı bir süreçte işçi sınıfının, emekçilerin uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ı karşılıyoruz...

1 Mayıs 2010 - Sayı 01

İŞÇİLER, EMEKÇİLER, HALKIMIZ!..

 

Dünyada ve ülkemizde sermaye sınıfı, sürmekte olan ekonomik krizin faturasını, işçi ve emekçilere kesmiştir. Bu fatura öylesine ağır bir faturadır ki; işsizliği, yoksulluğu, açlığı her geçen gün daha fazla büyütmüş ve halkımızı sefalete sürüklemiştir.

 

Emperyalistler ve yerli işbirlikçilerinin desteklediği, gerici- faşist AKP hükümeti de hayat pahalılığını sürekli tırmandırarak, peş peşe zamlar, işten atmalar, hak gaspları, özelleştirmelerle, egemenlerin ekmeğine yağ sürmekte ve onları daha da palazlandırmaktadır.

1 Mayıs 2001 - Sayı 01

1 MAYIS'TA ALANLARA!

 

Tüm dünyada işçi sınıfı ve emekçi halklara yönelik saldırıların her boyutta tırmandığı bir süreç yaşıyoruz. 2000'li yıllarda emperyalist-kapitalist sistem, kapitalizmin zaferini ve ebediliğini ilan ederek sosyalizmin gelip geçici bir ütopya olduğunu beyinlere kazımak, sınıf mücadelesini bilinçlerden silmek istiyor.

 

Sınıf çelişkilerinin giderek keskinleştiği bir dünyada emperyalizm, sınıflar ortadan kalkmadan sınıf mücadelelerinin de sona ermeyeceği tarihsel gerçeği perdelemek için, saldırılarını ...

1 Mayıs 1999 - Sayı 02

DÜNYA PROLETARYASININ BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS'TA ALANLARI ZAPTEDELİM!

 

İŞÇİLER, EMEKÇİLER, TÜM MİLLİYETLERDEN HALKIMIZ!

 

Bir yanda baskı, zulüm politikalarıyla oligarşinin saldırıları devam ederken, bir yanda emperyalist haydutluğun sınır tanımaz vahşeti Ortadoğu'dan Kafkaslara, Balkanlara kadar geniş bir coğrafya üzerinde bombalarıyla hakimiyet kavgasında.

 
1 Mayıs 1997 - Sayı 01

YAŞASIN 1 MAYIS!

 

Emekçi sınıfların birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ta alanlarda kucaklaşalım!

 

Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için; halkın eşit, özgür ve onurlu yaşamı için; savaşın, zulmün, sömürünün, yoksulluğun olmadığı bir ülke için sesimizi birbirimize katalım!

 

Yarınlarımız için, çocuklarımıza yaşanılası bir dünya bırakmak için, tüm dünya emekçi sınıflarıyla kucaklaşmak için, 1 Mayıs'ta alanlara çıkalım!