Broşür Arşivi

Referandum Aldatmacasına Kanmayalım

Referandum Aldatmacasına Kanmayalım!

 

Ülke gündeminde birinci sıraya oturan anayasa değişikliği ve halktan onay alınması için referanduma sunulmasının nedenlerini ve sonuçlarını bilimsel bakış açısı çerçevesinde değerlendireceğiz.

 

Mevcut konjonktürde bu anayasa değişikliği neden yapılmıştır? Hangi ihtiyaçlar bu değişikliği dayatmıştır? Bu değişiklik özünde kimin için, kimin çıkarına yapılmıştır? Değişiklikler nelerdir? Referandumda tavır ne olmalıdır?

Kendiliğindenci Bir Hareket: Devrimci Yol

Sovyet ve Çin Deneylerinde KAPİTALİZMDEN KOMÜNİZME GEÇİŞ DÖNEMİ

 

Bugün enternasyonalizm bayrağı, Küba, Kuzey Kore gibi sosyalist ülkelerin ve ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşçılarının yani ezilen ülkelerdeki komünist hareketlerin elinde dalgalanıyor. Şüphesiz, emperyalist saldırı büyük kayıplar verdirmiştir. Sosyalist ülke halklarının içten ve dıştan yapılan emperyalist saldırıyı püskürtmesine en büyük yardım, ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşlarının yükseltilmesi olacaktır. Komünizm, davası, bugüne kadar büyük badireler atlatmıştır. Bunu da atlatacaktır...

Kendiliğindenci Bir Hareket: Devrimci Yol

Kendiliğindenci Bir Hareket: Devrimci Yol

 

‘Türkiye sol hareketi içinde yer alan gruplar, çevreler kendi geçmişlerine yalnızca bir tarihçi gibi baktıkça, halka ve tarihe karşı sorumluluklarını yerine getirmemeyi sürdüreceklerdir. 12 Eylül öncesi ve sonrasının muhasebesi yapılmalı, özeleştirisi verilmelidir. Aksi halde kaçınılmaz olan son, inanç yitiminde ifadesini bulan bugünkü bozgun halidir. Bu platformda üzerine en çok yük binen DY’dir. 12 Eylül öncesi devrim hayalleri içinde “milyonlarca emekçisiyle”, “dağıtılan milyonlarca bildirileriyle” DY oportünizmi, “ne yapalım, yenildik, tarih bizi bunun için suçlayacaktır” anlayışının kendisini tarih ve halk karşısında mazur ...

Demokratik Kitle Örgütleri Nedir?

Eğitim Dizisi-1: Demokratik Kitle Örgütleri Nedir?

 

Çevremize baktığımızda, geçmişteki kadar yaygın olmasa da birçok derneğin kurulmuş olduğunu görüyoruz. Bunları yenileri de izleyecektir. Kimi yerde adı pazarcılar, kimi yerde öğrenci, kimi yerde kültür derneğidir. Ancak bunların bile kurulması pek o kadar kolay olmamıştır.

 

Siyasal iktidarın tahammül edemediği bu çeşitli dernekler her zaman baskının, terörün kurbanı olmaktadır. Üyelerine yapılan yoğun baskılar, yetmediği yerde kapatılmaya kadar varan her ...

Sınıf ve Sömürü Nedir?

Eğitim Dizisi-2: Sınıf ve Sömürü Nedir?

 

Akşam günün yorgunluğuyla izlediğimiz TV’de, sabah gözucuyla baktığımız gazetelerde hep iki zıtlığı bir arada izler ve okuruz. Bir yanda dünyanın tüm nimetlerinden yoksun, bir lokma ekmeğe muhtaç, karınları şiş, sıska çocuklarıyla aç Afrikalı; diğer yanda binlerce ton meyveyi fiyatlar ucuzlamasın diye imha edenler... Bir yanda sabahın alacakaranlığından gecenin karanlığına dek nafakasını çıkarmak için çalışanlar; öte yanda bir damla alınteri dökmediği halde parayı nereye harcayacağını bilemeyenler, bir emekçinin 20-30 yıl çalışıp emekli ikramiyesi olarak aldığı parayı bir gecede tüketenler, düğünlerde altın saçanlar... Bir yanda ...

Sendikalar ve İşçi Sınıfı Partisi

Eğitim Dizisi-2: Sendikalar ve İşçi Sınıfı Partisi Nedir?

 

Yeni ÇÖZÜM Yayınları olarak yayın hayatına “MİGROS Grevi ve Grevlerin Genel Bir Değerlendirilmesi” isimli broşürümüzle başlamıştık. Migros işçilerinin kararlı direnişine destek sunmak sorumluluğuyla hareket etmenin bir göstergesiydi bu tavrımız...

 

Eğitim Dizisi, Bilimsel Araştırma Dizisi, Gençlik ve İşçi Sorunları Dizisi olarak, yayın yaşamımızda devrimci-demokrat kitlenin eksikliğini hissettiği konuları ele almaya, görüş ve düşüncelerimizi ortaya koymaya çalışacağız...