Dünya

Fransa'nın Mali İşgali

Savaşlar Krize Çare Olamayacaktır..!

 

(*Bu yazı ilk defa Mart 2013 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 3. sayısında yayımlanmıştır.)

 

Serbest rekabetçi kapitalizm, tekelci kapitalizme yani emperyalizme dönüşme sürecine, nihai krizle birlikte girmiştir.

 

Üretimin yoğunlaşarak, sermayenin birikmesi ve daralan pazarlar sonucu, bu sermayenin artı-değere dönüşememesi bu krizlerin yapısal ve sürekli olduğunu göstermektedir.

 
FARC Kolombiya

Gerçek Barış, Devrim Mücadelesiyle Gelen Barıştır! (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Mart 2013 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 3. sayısında yayımlanmıştır.)

 

Dünya ezilen ve sömürülen emekçi halklarının devrim ve sosyalizm mücadelesi birçok ülkede devrimci örgütlerin öncülüğünde devam etmektedir. Bu ülkelerden biri olan Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya'da da bu mücadele 1964 yılından beri Marksist-Leninist bir hareket olan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Marksist bir hareket olan Ulusal Kurtuluş Cephesi (ELN) tarafından silahlı mücadele temelinde sürdürülmektedir. Yarım asra yakın bir süredir emperyalizme ve oligarşiye karşı gerilla örgütleri tarafından verilen devrimci ...

Devrimci Çözüm Dergisi

Emperyalist İşgal, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Halklarını Teslim Alamayacaktır!.. (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Aralık 2011 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 1. sayısında yayımlanmıştır.)

 

“Özel mülkiyet var olduğu sürece, bu ekonomik temel de, emperyalist savaşlar-işgaller mutlak biçimde kaçınılmaz olacaktır.” (Lenin)

 

Lenin, kapitalist sistemin emperyalist aşamaya ulaştığı dönemde, emperyalizmin savaşlarla olan ilişkisini ortaya çıkarmıştır.

 
Devrimci Çözüm Dergisi

Avrupa'da Yaşanan Gelişmeler (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Haziran 2012 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 2. sayısında yayımlanmıştır.)

 

Emperyalizmin yapısal krizi tek tek ülkeleri derinden etkilemeye devam etmektedir. Morgate kriziyle başlayan, bankalar kriziyle devam eden sürecin etkisiyle ABD’de yaşanan derin bunalım, yeni bir iktidarla aşılmaya çalışılmıştır. Krize neden olan “Cumhuriyetçi Parti iktidarının politikaları olmuştur.” düşüncesinin karşısına Demokrat Partili Obama iktidara getirilmiştir. Ne var ki, Obama’nın uygulamaya koyduğu politikalar da krize çare olamamış ve ülke ekonomisindeki bunalım artarak devam etmiştir.