Hüseyin Cevahir Ölümsüzdür! - Devrimci Çözüm

"Maltepe’de çarpışır iki yiğit adalı…"

 

Evet çarpışıyor adalılar devrim, sosyalizm, halklarım kurtuluşu için… Ülke topraklarına kök salmış uzlaşmacılığı, reformizmi ellerinin tersiyle bir yana iterek; Marksizm-Leninizm’in ülke topraklarına kök salması için…

 

İstanbul Maltepe’de, Mahir ÇAYAN’la birlikte bulundukları evde oligarşinin kontra güçlerince kuşatıldıklarında, teslimiyetin değil; mücadelenin, çatışma geleneğinin sürdürücüsü olduklarını gösterdiler. Hüseyin şehit, Mahir’in yaralı olarak tutsak düştüğü bu kuşatmada, yeni bir çıkışın boy verdiğine; düzen içi reformist-revizyonist geleneğin sarsıldığına tanık olduk.

 
16-17 Nisan Şehitleri Ölümsüzdür! - Devrimci Çözüm

16-17 Nisan Şehitleri Ölümsüzdür!

 

"(...)

Bırak,

Onlar dolaşsın karanlık köşelerde,

Kanlı tırnaklarıyla pusularda gezinsin parmakları.

Bizim ya bu meydan,

Bizim ya bu sevda,

Harlanmış yüreğimizde mavzer mavzer bakar.

Işıktır gözlerimizde bahar vaktinin şimşekleriyle vuruşan

Zincir dayanmaz inancımıza,

 
Kızıldere’den 6 Mart’a Gelenek Sürüyor! - Devrimci Çözüm

Kızıldere’den 6 Mart’a Gelenek Sürüyor!

 

Kızıldere; Marksist-Leninist ideoloji ve pratiğin, evrensel tezleri ve tarihsel deneyleriyle ülkemiz solu arasındaki ilk ve en geniş kapsamlı buluşmasının diğer adı olan THKP-C’dir.

 

Kızıldere; emperyalizme, oligarşiye ve faşizme karşı savaşın simgesidir.

 

Kızıldere;reformizmin ve revizyonizmin kokuşmuş bürokratik politikalarını boşa çıkartarak tasfiyeci, teslimiyetçi tüm girişimlerin üstesinden gelmektir.

 
Halkların Özgürlük Ateşidir Newroz! - Devrimci Çözüm

Halkların Özgürlük Ateşidir Newroz!

 

Newroz; kendi kimliğine, kültürüne sahip çıkmış bir halkın baskılara, asimilasyona, soykırıma ve sömürüye karşı bir başkaldırısıdır.

 

Newroz; emperyalizme, faşizme ve oligarşiye karşı mücadeledir.

 

Newroz; halkların kardeşliğidir.

 

Newroz; isyanın, başkaldırının, baskıya ve sömürüye karşı durmanın adıdır.

 
Emperyalist-Kapitalist Sistemin Her Türlü Salgınına Karşı
 
YAŞASIN 1 MAYIS!.. - Devrimci Çözüm

Bayraklarını Dalgalandıracağız!

 

"...

Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır!

Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirlerine iletmesiyle oligarşinin burcuna dikilecektir.

Her engebede düşen gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası yaratır.

Düşen gerillaların kanı devrim yolunu aydınlatır.

Düşenler geride kalmazlar. Onlar, emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar.

Ve onlar liderdirler. Liderler devrim savaşında masa başında oturmazlar. Bu savaşta en ön safta savaşırlar.

Emperyalist-Kapitalist Sistemin Her Türlü Salgınına Karşı
 
YAŞASIN 1 MAYIS!.. - Devrimci Çözüm

Emperyalist-Kapitalist Sistemin Her Türlü Salgınına Karşı

YAŞASIN 1 MAYIS!..

 

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan bu 1 Mayıs’ı emperyalist-kapitalist sistemin çürümüşlüğünün adeta bir dışa vurumu olan Korona Virüs salgını ve bu salgın nedeniyle başta işçi-emekçiler olmak üzere onbinlerce insanın yaşamını kaybettiği/kaybetmeye devam ettiği bir süreçte karşılamaktayız.

 

Yaşadığı krizi salgınla daha fazla derinleşen bu çürümüş düzen, ortaya çıkan gerçek yüzünü giderek yoğunlaştırdığı baskılarla, gasp ettiği haklarla örtmeye ...

 
Her Türlü Salgın Emperyalist – Kapitalist Sistemin Ürünüdür! - Devrimci Çözüm

Her Türlü Salgın Emperyalist – Kapitalist Sistemin Ürünüdür!

 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Korona Virüs salgını yayılmaya, binlerce insanın ölümü dahil toplumsal yaşamı tüm boyutlarıyla etkilemeye devam etmektedir.

 

Salgının yayılmaya devam ettiği her geçen günde emekçi halklar başta sağlık alanı olmak üzere tüm alanlarıyla emperyalist –kapitalist sistemin kokuşmuşluğu-çürümüşlüğü ile yüzleşmektedir. Yaşadığı krizi salgınla daha fazla derinleşen sistem ise korkularını ve gerçek yüzünü tekeline aldığı “bilim” ve “bilimsellik” lafızlarıyla maskelemeye çalışmakta; yaratılan korku ve panik ortamı ile ...

 
Deprem Öldürmez Düzen ve Çürük Binalar Öldürür! - Devrimci Çözüm

Deprem Öldürmez Düzen ve Çürük Binalar Öldürür!

 

24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremde onlarca insanımız yaşamını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştır. Yaşanan bu deprem yıkıcılığı karşısında halkımızı duyarlılığa ve dayanışmaya çağırıyoruz.

 

Elazığ depreminde de devletin deprem konusundaki duyarsızlığı bir kez daha kendini göstermiştir. İnsan hayatına uygun, sağlam binalar yapılması için çalışmalar yapması gereken devlet, tam aksine mevcut krizini “bir nebze de olsun” hafifletmek için “imar barışı” düzenlemesiyle insanları çürük binalarda oturmaya mahkum etmiştir.

 
Gelecek Sosyalizmin Olacak - Devrimci Çözüm

Gelecek Sosyalizmin Olacak

 

Uzunca bir aradan sonra merhaba. 2019 yılını bırakıp, yeni bir yılı, 2020 yılını karşıladığımız şu günlerde geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da insanın insanlaşması, insanın özgürce yaşamasının adı olan sosyalizmin, halkların tek kurtuluş yolu olduğu ve bunun gerçekleşme umudunun hiçbir zaman tükenmediği-tükenmeyeceği gerçeğiyle yeni bir yılı karşılıyoruz.

 

Bu “umudu” sürekli kılan bir unsur da emperyalist-kapitalist sistemin içinde bulunduğu yozluk, çürümüşlük ve tarihsel olarak tükenmişliğidir. Sistem kendini yeniden üretebilmek için uygulamaya soktuğu ekonomik ve siyasi politikalarla ...

 
Yaşasın 1 Mayıs! Bıji Yek Gulan! - Devrimci Çözüm

1 Mayıs'ta Alanlardaydık

 

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta; emperyalizmin ve oligarşinin emekçi halkımız üstündeki tüm baskı ve sömürü politikalarına karşı yanıtı direniş olanlar 1 Mayıs' ta alanlardaydı!

 

YAŞASIN 1 MAYIS! BIJİ YEK GULAN!

 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

 

Yaşasın 1 Mayıs! Bıji Yek Gulan! - Devrimci Çözüm

Yaşasın 1 Mayıs! Bıji Yek Gulan!

 

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta; emperyalizmin ve oligarşinin emekçi halkımız üstündeki tüm baskı ve sömürü politikalarını geri püskürterek, insanın insanca ve özgürce yaşayacağı, sınırların ve sınıfların olmadığı bir ülke ve dünya yaratmak için her sene olduğu gibi bu sene de dünyadaki tüm sınıf kardeşlerimizle birlikte 1 Mayıs’larda buluşarak faşizme ve sömürüye karşı mücadele sloganlarımızı haykıralım!

 

YAŞASIN 1 MAYIS! BIJİ YEK GULAN!

 

Yaşasın Newroz! Bıji Newroz - Devrimci Çözüm

Devrimciler 1 Mayıs'ta Alanlardaydı

 

Geleceğe umutla bakmak, sınırların ve sınıfların olmadığı, insanın insanca ve özgürce yaşama özlemini bir ütopya olmaktan çıkartıp gerçeğe dönüştürmek bizim ellerimizdedir. Kendi gücümüzle, kendi örgütlülüğümüzle ve kendi mücadelemizle bunu başaracağız.

 

YAŞASIN 1 MAYIS!

 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

 
 

Yaşasın Newroz! Bıji Newroz - Devrimci Çözüm

Yaşasın 1 Mayıs!

 

Emeğinden başka hiçbir şeye sahip olmayan emekçiler açısından özel bir gündür 1 Mayıs. Yaşamı yeniden üretenlerin, işçilerin, köylülerin, memurların, aydınların, sanatçıların, kadınların, gençlerin, tüm emekçilerin birlik, dayanışma, mücadele şiarlarıyla kendi varlıklarını, güçlerini ortaya koydukları bir gündür. Fabrikalardan, tarlalardan, işyerlerinden, mahallelerden, okullardan alanlara akıp “Yaşasın 1 Mayıs!” sloganını haykırmanın, emperyalizmin ve oligarşinin baskı ve sömürüsüne direnmenin günüdür 1 Mayıs.

 

Ekmeğimizi, aşımızı, umudumuzu, kısacası ellerimizle, emeğimizle yarattığımız yaşamı gasp etmek isteyenlere karşı mücadeleyi daha da yükseltmenin adıdır.

Yaşasın Newroz! Bıji Newroz - Devrimci Çözüm

Baskıya ve Zulme Karşı Emekçi Halkların Başkaldırısıdır Newroz!

Newroz, bir başkaldırıdır! Zulme, baskıya, sömürüye karşı yakılan bir isyan ateşidir!

 

Newroz, dün zalim Dehak’a karşı Demirci Kawa’nın; bugün emperyalist- kapitalist sisteme karşı ezilen-emekçi halkların başkaldırısı ve mücadelesidir!

 

Newroz, halkların kardeşliği ve tüm emekçi halklara mal olmuş zulme karşı başkaldırı geleneğidir!

 

Newroz, emperyalizme, oligarşiye ve faşizme karşı mücadeledir!

Sabahat KARATAŞ, Gürcan ÖZGÜR AYDIN, Menekşe MERAL, Dudu Gönül ÖZCAN - Yaşasın 8 Mart!- Devrimci Çözüm

Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlarının Mücadele Günü!

YAŞASIN 8 MART!

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, emekçi kadının özgürleşme ve mücadele günüdür.

 

8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlarının Mücadele Günü olarak anlamlandırılmasının üzerinden tam 161 yıl geçti. Bir buçuk asırdan daha fazla zaman geçmesine rağmen ülkemiz gerçekliğinde devrim ve sosyalizm mücadelesinin ivmesinin yüksek olduğu dönemler dışında kadının tarihsel ve sınıfsal konumunda herhangi bir değişim söz konusu olmamıştır.

Efrin’e Yönelik Başlatılan Saldırılara Karşı Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Efrin’e Yönelik Başlatılan Saldırılara Karşı;

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

 

Tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir çürüme-yozlaşma yaşayan devlet ve düzen, yaşadığı güçsüzlüğü ve çaresizliği faşizmi daha da güçlendirerek gizlemeye çalışmıştır. Ne var ki, ne her geçen gün arttırdığı baskı ve sömürü politikaları, ne de OHAL ve KHK’lar düzenin ve temsilcisi siyasi iktidarın güçsüzlüğünü ve çürümüşlüğünü gizlemeye yetmemiştir.

 

Bu nedenle 20 Ocak 2018 tarihinde Efrin-Suriye’ye yönelik başlattığı saldırı ve işgal girişimlerini devreye sokarak, yaşadığı krizi bu ortamın yaratacağı ırkçılık...

 
Devrimci Çözüm - Tek Tip Elbise (TTE) Teslimiyettir!

Tek Tip Elbise (TTE) Teslimiyettir!

Dayatılan Teslimiyete Yanıtımız Örgütlenmek ve Mücadele Etmektir!

 

Oligarşi ve temsilcisi siyasi iktidar büyük bir kriz yaşamaktadır. Yaşadıkları bu krizi gizlemek ve aşmak için OHAL adı altında sömürü ve baskı politikalarına hız kesmeden devam ederken, toplumun en hassas noktası olan cezaevleri ve siyasi tutuklu/hükümlüler üzerinden topluma gözdağı vererek teslim almaya çalışmaktadır. Bunun en son örneği 24 Aralık 2017 tarihinde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’ler ve Tek Tip Elbise (TTE) uygulamasının “yasallaştırılması” olmuştur.

 
Devrimci Çözüm - 100. Yılında Yine Ekim! Yine Devrim! Yine Sosyalizm!

100. Yılında Yine Ekim! Yine Devrim! Yine Sosyalizm!

 

Dünyanın milyarlarca ezilen, sömürülen halkları için insanın insanca ve özgürce yaşamasının ilk adımlarından ve proleter devrimler çağının yol açısıcısı Ekim Devrimi 100 yaşında!

 

Bundan tam 100 yıl önce, emperyalistlerin baskı, sömürü, katliam ve savaşlarla barbarlıkta sınır tanımadıkları bir dönemde, I. Paylaşım Savaşı’nın ortalarında Rusya’da Bolşevik Parti önderliğindeki işçi ve köylülerin elleriyle eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin kızıl meşalesi tutuşturuldu Ekim Devrimi’yle.

 
Devrimci Çözüm - Tek Tip Elbise (TTE) Kabul Edilemez!

Tek Tip Elbise (TTE) Kabul Edilemez!

 

Son dönemde gündeme getirilen cezaevlerinde Tek Tip Elbise (TTE) uygulanması tartışmalarıyla siyasi iktidarın amacı; bir bütün olarak toplumun tek tipleştirilmesidir.

 

15 Temmuz dinci-gerici darbe girişimi ve hemen ardından ilan edilen OHAL ile güçsüzlüklerini 12 Eylül cunta dönemini aratmayan açık faşizm uygulamalarını hayata geçirerek gizlemeye çalışan oligarşi ve temsilcisi siyasi iktidar; çıkarılacak bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile cezaevlerinde Tek Tip Elbise (TTE)’yi uygulamak istemektedir.

 
1 Mayıs'ta Alanlardaydık! - Yaşasın 1 Mayıs!

1 Mayıs'ta Alanlardaydık!

 

Baskılara, katliamlara, sömürüye, dayatılan teslimiyet ve örgütsüzlüğe karşı yanıtı direniş olanlar 1 Mayıs' ta alanlardaydı!

 

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

 

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

 

YAŞASIN 1 MAYIS! / BIJİ YEK GULAN!

 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

1 Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür! - Yaşasın 1 Mayıs!

YAŞASIN İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!..

 

25 Nisan 2017

 

Dünya ve ülkemiz ezilen-emekçi halkları yine bir 1 Mayıs’ı emperyalist-kapitalist sistemin derinleşen krizi ve bu krizin halklara sömürü, baskı, katliam ve savaşlarla fatura edildiği bir süreçte karşılamaktadır.

 

Emperyalizm yapısal olarak sürekli bir kriz içindedir. Konjonktürel olarak dünya ölçeğinde kriz daha da derinleşmektedir...

 
Devrimci Çözüm Dergisi - Her Türlü Gericiliğe, Faşizme ve Diktaya “Hayır”!

BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM İÇİN ÖRGÜTLENELİM, MÜCADELE EDELİM!

 

2 Şubat 2017

 

15 yıllık AKP/R. T. Erdoğan iktidarı uzunca bir süredir “tek adam” yönetimini fiili olarak ülke gündemine sokmuştur.

 

Gelinen aşamada “fiili durumu” yasalaştırmak için, Anayasa değişikliği ile başkanlık sistemi bir kez daha referandum biçiminde emekçi halkların önüne getirilmiştir.

 
Devrimci Çözüm - Mart 2000 Fethullahçılığı Destekleyen Amerikan Emperyalizmidir.

Fethullahçılığı Destekleyen Amerikan Emperyalizmidir. (*)

 

(*) 2000 yılı Mart ayınında Devrimci Çözüm Dergisi'nin 3. sayısında ilk defa yayımlanan "Fethullahçılığı Destekleyen Amerikan Emperyalizmidir." isimli yazımızı, yaşanan süreçteki güncel öneminden kaynaklı bir kez daha yayımlıyoruz.

 

İsminden sıkça söz edilen Fethullah Gülen, basın organlarında gündemden düşmüyor. Fethullah Gülen’e ilişkin alınması gereken tavır konusunda, Türkiye devleti içinde farklı eğilimler bulunduğundan, Fethullahçıları destekleyen ile karşıtları biçiminde iki ayrı grubun demeçleri gündemden düşmemektedir. Devlet içinde Fethullahçılara karşı tavır farklılığının temel nedeni, Amerika’nın dedikle -

 
Devrimci Çözüm - Darbeler Emekçi Halka Karşıdır!..

Emperyalizme, Oligarşiye ve Her Türlü Darbeye Karşı Örgütlenelim, Mücadele Edelim!

 

26 Temmuz 2016

 

Ülkemiz dahil yeni-sömürge ülkelerin yaşadığı bir “klasik” olan darbe gerçekliğiyle emekçi halklarımız 15 Temmuz 2016’da bir kez daha yüz yüze gelmiştir.

 

Toplumsal olay, olgu ve şeyleri doğru değerlendirip doğru sonuçlara ulaşabilmek için, olayların temel nedeni ortaya konulmalıdır. Bu temel nedeni bulabilmek ...

 
Devrimci Çözüm Yaşasın 1 Mayıs!

Oligarşinin 1 Mayıs'ın İçini Boşaltmasına İzin Vermeyeceğiz!

 

2016 1 Mayıs’ı bir kez daha solun içinde bulunduğu dağınıklık ve parçalanmışlığı gösterdi. Devrim ve sosyalizm hedefinin zayıflayarak devam ettiği bir süreçte mücadelenin yaratmış olduğu tüm kazanımlar ve değerler “var olma adına” heba edilmektedir.

 

Gerek içinde bulunulan öznel koşullar (yaşanan tıkanıklık hali ve erime) gerekse de nesnel koşulların (oligarşinin baskı, sindirme ve düzen içine çekme politikalarının) etkisiyle; sendika ve meslek örgütlerinin reformist anlayışıyla aynı düzlemde buluşan kimi sol örgütler 1 Mayıs’ı oligarşinin olmasını istediği ...

 
1 Mayıs Foto 2016 - Yaşasın 1 Mayıs!

1 Mayıs'ta Alanlardaydık!..

 

Uygulanan tüm baskıya ve şiddete, estirilen devlet terörüne ve dayatılan teslimiyete karşı anti-emperyalist, anti-oligarşik mücadele için, insanca bir yaşam için, sosyalizm için 1 Mayıs’ta alanlardaydık!

 

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

 

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

 

YAŞASIN 1 MAYIS! / BIJİ YEK GULAN!

 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

Mehmet Akif Dalcı Yaşasın 1 Mayıs!

YAŞASIN İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!..

 

21 Nisan 2016

 

Emperyalist-kapitalist sistemin tüm ezilen ve sömürülen halklara dayattığı açlık, işsizlik, sömürü, baskı, katliam ve kirli savaşların hız kesmeden yaşandığı bir ülke ve dünya gerçekliğiyle karşılıyoruz birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ı.

 

Emperyalist-kapitalist sistem yapısal krizini aşıp kendini yeniden üretmek için, ...

 
Devrimci Çözüm Dergisi

Merhaba...

 

7 Mart 2016

 

Yaşadığımız coğrafya önemli bir dönemeçten geçmektedir. Ekonomik ve siyasi krizin dibe vurmuş hali, sistemin ve devletin tıkanıklığını da beraberinde getirmiştir. Oligarşi bu tıkanıklığı aşmak için hem eski hem de yeni politikaları hayata geçirmektedir.

 

Oligarşi içi çelişkilerin keskinleştiği bu süreçte, emperyalizm ve yerli işbirlikçisi oligarşinin ihtiyaçları doğrultusunda (Büyük Ortadoğu Projesi –BOP- ve Ilımlı İslam Projesi’nin iflas etmesine rağmen) dini temelli bir parti olan AKP eliyle ...

Devrimci Çözüm Dergisi

Yarınımızı, Umudumuzu Seçim Sandıklarına Hapsetmeyelim!

 

25 Mayıs 2015

 

Ülkemizde yeni bir seçim sürecine girilmiştir. Özünde, emekçi halklar için hiçbir şey ifade etmeyen bu süreç; oligarşi açısından özel önemdedir.

 

Egemenler açısından “özel önem” taşıyan bu süreçte, devrimcilerin seçimler karşısındaki tavrının ne olması gerektiğini belirtmeden önce, bu sürece hangi koşullarda girildiğini, parlamento seçimlerinin gerçekte neyi ifade ettiğini kısaca aktarmakta yarar görüyoruz.

 
Devrimci Çözüm Dergisi

Arada Kalan Bir İktidar: AKP (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Aralık 2002 tarihli Devrimci Çizgi Dergisi’nin 6. sayısında yayımlanmıştır.)

 

Seçimlerin ortaya çıkardığı AKP iktidarı, bir yanıyla, geçmişte Erbakan’ın kendine ve partisine yakıştırdığı bir biçimde “anahtar” haline geldi ve hemen herkes bu anahtarı ele geçirmek, kendi politikalarına angaje etmek için yoğun bir çabaya girişti.

 

Tabii bu anahtar benzetmesi tersinden de yapılabilir ve bu kez de AKP iktidarını “herkesin üzerine oynadığı, kendi adına yarıştırmak istediği bir “at”a ...

Devrimci Çözüm Dergisi

Sivil Toplumculuk mu? Devrimcilik mi? (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Aralık 2011 tarihli Devrimci Çizgi Dergisi’nin 1. sayısında yayımlanmıştır.)

 

M-L devrimci bir örgütün temel amacı devrim ve sosyalizmdir. Bu amaçtan sapıldığında, savrulmalar başlar. Bu savrulmaların gittiği yerlerden biri de, örgütün “var olma” mücadelesinin temel amaç yapılmasıdır.

 

Her şeyin önüne “var olma” mücadelesi konulduğu andan itibaren, örgütlenme anlayışı da çalışma tarzı da buna göre şekillenir. Bu “var olma mücadelesinde”, geçmişte reddedilen, eleştirilen, devrimci görülmeyen her şey mubah haline ...

Devrimci Çözüm Dergisi

Hukuksuzluğun Hukuku (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Haziran 2012 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 2. sayısında yayımlanmıştır.)

 

Ezen sınıfın ezilen sınıf üzerindeki baskı gücü olan devletin, hakim sınıfın çıkarlarını korumak için kullandığı en temel araçlarından biridir hukuk. Hukuk, bugüne kadar pek çok gelişme aşamasından geçmiş olsa da ana rolünü hiçbir zaman değiştirmemiştir. Hukuk her zaman ezenin, güçlünün hukuku olmuştur. Bugün hangi adliyeye giderseniz gidin bir yerde gözünüze çarpacak olan “Adalet Devletin Temelidir” (bu ifade daha önce “Adalet Mülkün Temeldir” biçimindeydi) sözü bu ilişkiyi en tipik biçiminde ifade eder. Mülke sahip olan ezen sınıftır. ...