Gündem

 

1 MAYIS'TA ALANLARDAYDIK!..

 
Devrimci Çözüm Yaşasın 1 Mayıs!
 

Uygulanan tüm baskıya ve şiddete, estirilen devlet terörüne ve dayatılan teslimiyete karşı anti-emperyalist, anti-oligarşik mücadele için, insanca bir yaşam için, sosyalizm için 1 Mayıs’ta alanlardaydık!

 
Devrimci Çözüm Yaşasın 1 Mayıs!
1 Mayıs 2016 Mecidiyeköy Kortej
 

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

 

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

 

YAŞASIN 1 MAYIS! / BIJİ YEK GULAN!

 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!