Gündem

 
 
6 Mart Şehitleri Yolumuzu Aydınlatıyor! - Devrimci Çözüm Dergisi
 
 
 

04 Mart 2021

 

 

" ...

Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır!

Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirlerine iletmesiyle oligarşinin burcuna dikilecektir.

Her engebede düşen gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası yaratır.

Düşen gerillaların kanı devrim yolunu aydınlatır.

Düşenler geride kalmazlar. Onlar, emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar.

Ve onlar liderdirler. Liderler devrim savaşında masa başında oturmazlar. Bu savaşta en ön safta savaşırlar.

Düşenler devrim için, devrim yolunda vuruşarak düştüler.

Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler.

Onlar kurtuluşa kadar savaş şiarını devrim yoluna kanlarıyla yazdılar.

Yolumuz devrim yolunda ölenlerin yoludur.

... "

Mahir ÇAYAN

 
 

6 MART ŞEHİTLERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR!!