Gündem

 

Halkların Özgürlük Ateşidir Newroz!

 
Devrimci Çözüm Dergisi- Haklıyız Kazanacağız!
 

20 Mart 2021

 

Newroz; kendi kimliğine, kültürüne sahip çıkmış bir halkın baskılara, asimilasyona, soykırıma ve sömürüye karşı bir başkaldırısıdır.

 

Newroz; emperyalizme, faşizme ve oligarşiye karşı mücadeledir.

 

Newroz; halkların kardeşliğidir.

 

Newroz; isyanın, başkaldırının, baskıya ve sömürüye karşı durmanın adıdır.

 

Newroz; artık tüm emekçi halklara mal olmuş bir zulme karşı başkaldırı geleneğidir.

 

Newroz; modern Dehakların ve onların sömürü düzenlerinin ortadan kalkması için, insanın insanca ve özgürce yaşaması için, devrim ve sosyalizm için mücadeledir.

 

Yaşasın Newroz! Bıji Newroz!

 

Yaşasın Halkların Kardeşliği!