Gündem

 

KIZILDERE'DEN 6 MART'A

GELENEK SÜRÜYOR!

 
Kızıldere’den 6 Mart’a Gelenek Sürüyor!- Haklıyız Kazanacağız!
 

30 Mart 2021

 

Kızıldere; Marksist-Leninist ideoloji ve pratiğin, evrensel tezleri ve tarihsel deneyleriyle ülkemiz solu arasındaki ilk ve en geniş kapsamlı buluşmasının diğer adı olan THKP-C’dir.

 

Kızıldere; emperyalizme, oligarşiye ve faşizme karşı savaşın simgesidir.

 

Kızıldere; reformizmin ve revizyonizmin kokuşmuş bürokratik politikalarını boşa çıkartarak tasfiyeci, teslimiyetçi tüm girişimlerin üstesinden gelmektir.

 

Kızıldere; bize ışık tutan tarihsel-diyalektik bağın ideolojik, politik ve örgütsel bütünlükle içselleştirilerek 13 Eylül İnisiyatifi’yle bilince çıkartılmasıdır.

 

Kızıldere; artık tüm emekçi halklara mal olmuş bir zulme karşı başkaldırı geleneğidir.

 

Kızıldere; 6 Mart’a uzanan devrimci geleneğin, tarihin, ideolojik bütünlüğün geçmişten geleceğe taşınmasındaki kararlılığın adıdır.

 

30 Mart Şehitleri Ölümsüzdür!

 

Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!

 

Niyazi, Bedri, Sinan Savaşa Devam!