Yaşasın 1 Mayıs! Bıji Yek Gulan!

YAŞASIN İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!..

 

YAŞASIN 1 MAYIS!..

 

24 Nisan 2019

 

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta; emperyalizmin ve oligarşinin emekçi halkımız üstündeki tüm baskı ve sömürü politikalarını geri püskürterek, insanın insanca ve özgürce yaşayacağı, sınırların ve sınıfların olmadığı bir ülke ve dünya yaratmak için her sene olduğu gibi bu sene de dünyadaki tüm sınıf kardeşlerimiz ve emekçi halklarla birlikte 1 Mayıs’larda buluşarak sömürüye ve faşizme karşı mücadele sloganlarımızı haykıralım!

 

YAŞASIN 1 MAYIS!

 

BIJİ YEK GULAN!

 

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!