Yaşasın 1 Mayıs! Bıji Yek Gulan!

1 Mayıs'ı Yasaklama Çabalarına Karşı;

 

YAŞASIN 1 MAYIS!..

 

26 Nisan 2021

 

Bütün dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs yaklaşıyor.

 

Bundan tam 131 yıl önce, 1890 yılının 1 Mayıs’ında olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçilere, emekçilere eşit, özgür ve onurlu bir yaşam için umut; emperyalistlere ve oligarşiye ise korku salmaya devam ediyor.

 

Bu korku Covid-19 pandemisi ve pandeminin sınıfsal gerçekleriyle birleşince daha da büyümüş, emperyalist-kapitalist sistemin yapısal krizini derinleştirerek sistemi sarsmıştır. Bu durumun bizim gibi yeni sömürge ülkelere yansımasıysa çok daha ağır olmuştur.

 

2021 1 Mayıs’ını karşıladığımız şu günlerde pandemiyle birlikte yönetememe krizi iyice ayyuka çıkan devlet ve iktidar; hem iç politikada hem de dış politikada tam bir iflas yaşamaktadır. Bu iflas hali hem her geçen gün artan baskı ve sömürü politikalarında hem de her türlü bilimsel yaklaşımdan uzak pandemi yönetimi ve aşılama uygulamalarıyla da açığa çıkmaktadır. İktidar ve devlet bir kez daha sadece günü kurtarma ve iktidarını sağlamlaştırma “politikaları” üretmektedir. Bunun ise halkalara hiçbir yararı yoktur.

 

Her yeni gün işçiler açlığa, yoksulluğa, sendikasızlaştırmaya ve Kod-29 adı altındaki işten çıkarma uygulamalarıyla işsizliğe; memurlar her türlü baskı ve sendikasızlaştırma tehditleriyle güvencesizliğe; küçük-burjuva yapısından kaynaklı her dönem devletin ve iktidarın yanında yer almış olmasına rağmen esnaf kepenk kapatmalar ve iflaslarla yoksulluğa; tarım tekellerinin çıkarı için yapılan yasal düzenlemeler ile desteksiz bırakılan köylüler hacizlere; aydınlar soruşturmalarla sessizliğe; pandemi yasaklarıyla açlığa itilen sanatçılar intiharın eşiğine; kadınlar Siyasal İslam gericiliğinin karanlığında taciz, tecavüz ve katliamlara; yarını temsil eden gençler karartılan geleceklerine uyanmaktadır. Kısacası tüm halkımız açlığa ve sefalete mahkum edilirken iktidar ve yardakçıları her türlü yolsuzluk ve ahlaksızlıkla gününü gün etmektedir.

 

Devlet ve iktidarın emekçi halkın kendisine dayatılanlara karşı tepkilerinin açığa çıkmaması için uyguladığı her türlü baskı ve sindirme politikalarının yanında kullandığı diğer bir yöntem ise şükürcülük anlayışı ve bunun bir uzantısı olan “sadaka toplumu” yaratma çabasıdır ve bu çabayı artık tek başına da vermemektedir. Sınıfsal ve tarihsel rolünü bir kez daha yerine getiren burjuva muhalefet de seçim kazanma kaygısıyla iktidarın ve devletin en büyük destekçisi olarak sadaka dağıtma yarışına girerek, halklarımızı onursuzca bir yaşamı kabul etmeye zorlamaktadır.

 

Korkuları Nafile; 1 Mayıs YASAKLANAMAZ!

 

Ancak ne açlık ve yoksulluk, ne baskı ve sindirme politikaları ne de sadaka toplumu yaratma çabaları bir sonuç verecektir. Baskı ve zülme karşı ezilen-emekçi halkların öfkesi, onurlu ve insanca bir yaşam isteği “Yaşasın 1 Mayıs!” sloganlarıyla birlikte daha gür ve daha yüksek haykırılmaya devam edecektir.

 

Bu 1 Mayıs’ta da bir kez daha ülkemizde ve dünyada yaşamı emeğiyle, alınteriyle var edenler oligarşiye ve emperyalistlere korku salmaya devam edecek.

 

Bu 1 Mayıs’ta da emperyalistler ve oligarşi emekçi halkların yükselen şiarlarına yeniden ve yeniden tanık olacak. Yine o tarihi korkuyu duyacak.

 

Bu 1 Mayıs da; işçilerin, köylülerin, memurların, aydınların, sanatçıların, kadınların ve gençlerin baskı ve sömürüye dayalı bu çürümüş düzene karşı öfkesini büyütürken; egemen sınıfların da korkusunu büyütmeye devam edecek.

 

Pandemiyi bahane ederek 1 Mayıs’ı yasaklama çabaları korkularındandır. Ancak nafile bir çabadır bu; tarihin tekerleği tersine işlemediği gibi 1 Mayıslar da YASAKLANAMAZ! Çünkü tarih boyunca 1 Mayıslar işçi sınıfının ideolojisinin geniş kitlelere götürülmesinin, sınıf mücadelesinin yükseltilmesinin mihenk taşı olmuştur.

 

Bu 1 Mayıs’ta da tüm baskı ve sömürü politikalarına karşı; salgın hastalıklar dahil her türlü açlığa, yoksulluğa karşı; reva görülen ölümlere ve dayatılan onursuz yaşama karşı; faşizme karşı; emperyalizme ve oligarşiye karşı; insanın insanca ve özgürce yaşayacağı bir ülke ve dünya için bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde örgütlenelim, mücadele edelim.

 
 

YAŞASIN 1 MAYIS!/ BIJİ YEK GULAN!

 

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

 

YAŞASIN BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ!

 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!