Kadın

Sabahat KARATAŞ, Gürcan ÖZGÜR AYDIN, Menekşe MERAL, Dudu Gönül ÖZCAN - Yaşasın 8 Mart!- Devrimci Çözüm

Kadının Özgürleşme Mücadelesi Devrim ve

Sosyalizm Mücadelesinden Bağımsız Düşünülemez!

 

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarının Mücadele ve Dayanışma Günü.

 

Bir 8 Mart’ta daha kadının tarihsel ve sınıfsal konumundan kaynaklı olarak; emperyalist-kapitalist düzenin birer ürünü olan “Siyasal İslam” gericiliğinin yanında Kovid-19 pandemisinin de etkisiyle açlık, yoksulluk, işsizlik, sömürü, baskı ve katliam boyutuna varmış kadın cinayetleriyle kadın sorunun daha da derinleştiği bir süreci yaşamaktayız.

 
Sabahat KARATAŞ, Gürcan ÖZGÜR AYDIN, Menekşe MERAL, Dudu Gönül ÖZCAN - Yaşasın 8 Mart!- Devrimci Çözüm

Kadının Kurtuluşu Devrimde, Sosyalizmde...

 

Kadının kurtuluşunda ve özgürleşmesinde önemli bir mihenk taşı olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadına ilişkin sorunların katmerleşerek arttığı bir süreç yaşanmaktadır. Kadının tarihsel ve sınıfsal konumundan kaynaklı olarak, köhnemiş düzenin yaratmış olduğu “Siyasal İslam” gericiliğinin de etkisiyle sömürü, baskı ve katliam boyutuna varmış cinayetler hız kesmeden devam etmektedir.

 

Tüm bunlar yaşanırken tam da oligarşinin ekmeğine yağ sürercesine 8 Mart’ı tarihsel ve sınıfsal özünden kopartarak “sevgililer günü” havasında bir kutlama ...

 
Sabahat KARATAŞ, Gürcan ÖZGÜR AYDIN, Menekşe MERAL, Dudu Gönül ÖZCAN - Yaşasın 8 Mart!- Devrimci Çözüm

Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlarının Mücadele Günü!

YAŞASIN 8 MART!

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, emekçi kadının özgürleşme ve mücadele günüdür.

 

8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlarının Mücadele Günü olarak anlamlandırılmasının üzerinden tam 161 yıl geçti. Bir buçuk asırdan daha fazla zaman geçmesine rağmen ülkemiz gerçekliğinde devrim ve sosyalizm mücadelesinin ivmesinin yüksek olduğu dönemler dışında kadının tarihsel ve sınıfsal konumunda herhangi bir değişim söz konusu olmamıştır.

 
Gürcan Özgür Aydın

Emekçi Kadın Örgütlenmesi Önündeki Engeller ve Devrimci Görevlerimiz(*)

 

(*) Devrimci Çözüm Dergisi’nin 2000 yılı Ocak ve Şubat sayılarında yayınlanan bu yazıyı emekçi kadınların dayanışma ve mücadele günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü karşıladığımız bu süreçte güncel öneminden dolayı bir kez daha yayımlıyoruz.

 

Ülkemiz nüfusunun yansını oluşturan kadınlar, devrimci mücadeleye katılması, kazanılması, gereken bir potansiyeli oluşturmaktadır. Ayrıca bu potansiyeli örgütleme, var olan devrimci dinamizmlerini açığa çıkarma ve onları devrimci ...

 
Gürcan Özgür Aydın

Kadında Devrim, Devrimde Kadın (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Mart 1999 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 25. sayısında yayımlanmıştır.)

 

Gazetedeki fotoğrafına bakıyorum şimdi abla; Bana insanı, insanlığı sevdiren; bana devrimciliği öğreten, "ben"i, ben yapan o yumuşak, sevecen, emek vermekten haz duyan, coşku duyan tarzın geliyor aklıma ve her aklıma düştüğünde de ağlayasım geliyor yarınlara dair. Zira sen, koltuğa öylesine oturmuşsun başın yana yatmış, uyur gibi sakinsin. Ama bir de, o burnundan incecik sızan kan olmasa!..

 
Dev-Kad

Kadına Şiddette Dinin Etkisi (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Mart 2013 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 3. sayısında yayımlanmıştır.)

 

Dini her dönem çıkarları için kullanan emperyalistler ’90’lı yıllarda geliştirdikleri “yeşil kuşak” politikası çerçevesinde, ülkemiz dahil dünyanın bir çok yerinde “Ilımlı İslam” söylemini ortaya atarak gericiliği artırırken, baskı ve sömürüsünü gizlemekte bir maske olarak kullanmıştır.

 

Dinci ve ırkçı düşünceleri temsil eden “Milli Görüş” geleneğinden “gömlek değişikliği” söylemi ile bir “kopuş” yaşadığını iddia eden gerici-faşist bir parti ...

Devrimci Kadın

Kadının Kurtuluşu Burjuva Akımlarda Değil Devrimci Mücadelededir (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Haziran 2012 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 2. sayısında yayımlanmıştır.)

 

“Örgütlü kadın hakları savunuculuğunun karşı-devrimci gücü, onun burjuva bayanları toplamasından gelmiyor, bilakis istekleri ve eylemleri devrim için sınıfa karşı sınıf mücadelesi yerine, burjuva düzenin reforme edilmesi için cinsiyetin cinsiyete karşı mücadelesini yoğunlaştırılan, geniş emekçi kitleler üzerindeki yanıltıcı, felç edici etkisinden geliyor” (C.Zetkin, Kadın Sorunu Üzerine Seçme Yazılar).

Dev-Kad

Kadın Cinayetleri Düzenden Bağımsız Değildir!.. (*)

 

(*Bu yazı ilk defa Aralık 2011 tarihli Devrimci Çözüm Dergisi’nin 1. sayısında yayımlanmıştır.)

 

Hemen her gün televizyonlarda haber haline gelen kadın cinayetleri, son süreçte alabildiğine artmaktadır. Adeta, sistemli katliam havası içinde, ülkenin dört bir tarafından öldürülen, kocasından dayak yiyen, saldırıya uğrayan, tehdit edilen kadınların haberlerini duyuyoruz. Sadece kadın cinayetleri değil medyaya yansıyan, intiharların da yoğun bir şekilde arttığı yansımaktadır.

 

Töre, namus, gelenek-görenek adına öldürülen, hayatı karartılan, intihara itilen ...