Kadın

 
 
Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü! - Devrimci Çözüm Dergisi
 
 

08 Mart 2020

 

Kadının Kurtuluşu Devrimde, Sosyalizmde...

 

Kadının kurtuluşunda ve özgürleşmesinde önemli bir mihenk taşı olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadına ilişkin sorunların katmerleşerek arttığı bir süreç yaşanmaktadır. Kadının tarihsel ve sınıfsal konumundan kaynaklı olarak, köhnemiş düzenin yaratmış olduğu “Siyasal İslam” gericiliğinin de etkisiyle sömürü, baskı ve katliam boyutuna varmış cinayetler hız kesmeden devam etmektedir.

 

Tüm bunlar yaşanırken tam da oligarşinin ekmeğine yağ sürercesine 8 Mart’ı tarihsel ve sınıfsal özünden kopartarak “sevgililer günü” havasında bir kutlama gününe dönüştürmek ne kadına yönelik sömürü ve baskıları ortadan kaldırır ne de kadını özgürleştirir. Kadın sorununu burjuva anlamda “kadın-erkek eşitliğine” indirgeyip, “kadın üstünlüğünü” elde etme çabası içinde olan kimi burjuva akımlar (feminizm, vd. akımlar) kadını özgürleştirmeyip aksine bir takım reformlarla kadının düzene kölece bağlı kalmasına zemin hazırlamaktadır.

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; kadının özgürleşme mücadelesinin devrim mücadelesinden bağımsız olmadığını, insanın insanlaştığı, insanın özgürleştiği sınıfsız ve sömürüsüz bir düzen için mücadelede olduğunu göstermiştir.

 

Kadının kurtuluşunu ve özgürleşmesini sağlayacak olan M-L’ler olarak bizler; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın üzerindeki baskı, şiddet ve cinayetlere son verecek, toplumu ileriye taşıyacak örgütlenmelerin ve mücadelelerinin yaratılacağı bir gün olarak görmekteyiz.

 

Yaşamın yarısını oluşturan kadın, bu köhnemiş düzene karşı verilecek mücadelede kendini örgütleyerek yerini alacak, özgürleşme yönünde önemli adımlar atacaktır.

 

Örgütlendikçe mücadele edeceğiz, mücadele ettikçe özgürleşeceğiz.

 
 

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

 

Kadınız Haklıyız Kazanacağız!