Gündem

 

Kadının Özgürleşme Mücadelesi

 

Devrim ve Sosyalizm Mücadelesinden Bağımsız Değildir!

 
Devrimci Çözüm Dergisi- Haklıyız Kazanacağız!
 

08 Mart 2021

 

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarının Mücadele ve Dayanışma Günü.

 

Bir 8 Mart’ta daha kadının tarihsel ve sınıfsal konumundan kaynaklı olarak; emperyalist-kapitalist düzenin birer ürünü olan “Siyasal İslam” gericiliğinin yanında Kovid-19 pandemisinin de etkisiyle açlık, yoksulluk, işsizlik, sömürü, baskı ve katliam boyutuna varmış kadın cinayetleriyle kadın sorunun daha da derinleştiği bir süreci yaşamaktayız.

 

8 Mart’a ve kadın sorununa gerçekçi yaklaşım gerici ve baskıcı düzenin dayattığı dar sınırlar içerisinde kalarak sadece bugün yaşananları tekrar tekrar anlatmak değildir, olmamalıdır da. Esas olan Marks’ın “Filozoflar dünyayı, yalnızca, çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.” sözünde de belirttiği gibi bugünün geçmişle bağını kurarak bir gelecek perspektifi ortaya koyabilmek, geleceği yaratabilmektir.

 

Bu da ancak 8 Mart’ın tarihsel ve sınıfsal anlamına uygun bir şekilde kadının gerçek anlamda kurtuluşunun ve özgürleşmesinin yolunun sadece devrim ve sosyalizm mücadelesinden geçtiğini apaçık ortaya koymakla mümkün olacaktır.

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; gerici-baskıcı düzene karşı, bu düzenin kadın üzerindeki baskı, şiddet ve cinayetlerine son verecek, toplumu ileriye taşıyacak örgütlenmelerin ve mücadelelerin yaratılacağı bir gündür.

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; kadının özgürleşme mücadelesinin devrim mücadelesinden bağımsız olmadığı, insanın insanlaştığı, insanın özgürleştiği sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya için verilecek mücadele ile anlam bulduğu gündür.

 

Yaşamın yarısını oluşturan kadın; kadının kurtuluşu ve özgürleşmesi mücadelesinde sınıf kardeşi erkeklerle birlikte bu köhnemiş düzene karşı verilecek mücadelede kendini örgütleyerek yerini alacak, özgürleşme yönünde önemli adımlar atacaktır.

 

Örgütlendikçe mücadele edeceğiz, mücadele ettikçe özgürleşeceğiz.

 
 

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

 

Kadın Olmadan Devrim, Devrim Olmadan Kadın Kurtulmaz!

 

Kadınız Haklıyız Kazanacağız!