Kitap Arşivi

Örgüt İrademizle Kendimizi Yenilemeyi Başaracağız

Örgüt İrademizle Kendimizi Yenilemeyi Başaracağız

 

Devrimci Hareketin 13 Eylül müdahalesi ve sonrasında yeni bir sürece girdiği ve bu süreçte tasfiyeci sağ oportünizme karşı gerek ideolojik, gerekse de örgütsel platformlarda açıktan tavır alındığı, bunun sonuçlarının başta kadrolar, taraftarlar ve Devrimci Hareketin kitlesi olmak üzere tüm kamuoyunu tüm yakıcılığıyla etkilediği ve sarstığı bir süreç yaşıyoruz.

 

13 Eylül inisiyatifi başından beri hareketin örgütsel sorunları üzerine giderek, bu sorunların çözümünü bir kadro toplantısında gördü. Böylesi bir toplantıda, bir ayrılığa ve tasfiyeye yer ...

Sağ Oportünist Tasfiyecilik ve Devrimci Çizgi

Sağ Oportünist Tasfiyecilik ve Devrimci Çizgi

 

Pratik, düşünce ve inançlarımızın doğruluklarının, zayıf ve hatalı yanlarının sonuçlarıyla sınandığı, görüldüğü bir faaliyetlilik ve eylem sürecidir. Düşünce de yaşam içindeki ilişki ve çelişkilerin en gelişkin ve soyut halidir. Düşünce kendisinden önceki birikimlerin, yaşanan tüm deney ve tecrübelerin ve hedeflenen amaçların zihinsel toplamıdır. Lenin diyor ki: “... teorinin olmayışı, devrimci bir akımın var olma hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder.” (Örgütlenme, s.45).

 
Devrimci Değerlerin Üzerine Düşen Gölge: SOL İÇİ ŞİDDET Cilt:1

Devrimci Değerlerin Üzerine Düşen Gölge: SOL İÇİ ŞİDDET Cilt:1

 

Bu kitap, devrimci hareketimizin yaşadığı tarihsel bir kesiti aktarmaktadır. Tasfiyeciliğin "resmi tarih" anlayışıyla bütün bir süreci yalan ve demagoji ile karartma çabalarına karşılık, devrimci hareket bu süreci "yaşandığı gibi" aktarmayı görev bilmiştir.

 

Bu kitapta yer alan ve sürecin yaşanmışlıklarını yansıtan bildiri ve belgelerin içinde geçen kimi tespitler, değerlendirmeler nitelendirmeler vb. -bugünden bakıldığında yeniden gözden geçirilmeye muhtaç olanlar, hatta bir kısım çarpıklıklar taşıyanlar dahi- hatalarıyla, ...

Zafer Savaşanla Beraberdir

Zafer Savaşanla Beraberdir

 

Bugün yalnızca ülkemiz devrim güçleri değil, tüm dünya devrimci güçleri zor bir dönemden geçiyor.

 

Kararsızlar, yılgınlar, cesaretini ve inancını yitirmiş olanlar, ezilen emekçi halkların sınıf mücadelesinin tarihsel ve siyasal haklılığının, önemini göz ardı edenler bir bir kapitalizmin kapısından içeri girerek pişmanlık yemini ediyorlar ve burjuvaziyle kol kola girerek emekçi halklarn haklı davasına ve kazanımlarına dil uzatıyorlar, kara çalmaya çalışıyorlar. Onlar ...

CHE'de Sosyalist Bilinç ve Geçiş Dönemi Ekonomisi

CHE'de Sosyalist Bilinç ve Geçiş Dönemi Ekonomisi

 

Günümüzde sosyalistlerin en önemli sorunlarından birisi de sosyalizme geçiş sürecinde ekonomi ve politikanın nasıl ve hangi temellerde ve uyum içerisinde ele alınacağıdır.

 

Sosyalizme geçişin daha çok yarı sömürge ve yeni sömürge ülkelerde cereyan etmiş olması, sosyalist uygulamalara ekonomik gelişmeye, kalkınmaya, modernleşmeye daha fazla ağırlık verilmesine yol açmış olan nesnel bir durumdur.

 
 Kadın ve Sömürü

Kadın ve Sömürü

 

Hatice ve Senem aynı fabrikada çalışıyordu. Hergün iş çıkışı, hem yorgunluk gidermek, hem de biraz sohbet etmek amacıyla uygun bir yer bulup otururlardı. Çoğunlukla sendikaya giderlerdi. Hatice meslek lisesini bitirmişti. Senem ise ancak ilkokul 3'e kadar okuyabilmişti. Sonradan evin geçimine katkıda bulunmak amacıyla okulu bırakıp çalışmaya başlamıştı. O gün bugündür çalışıyordu. Senem her iş dönüşü sendikada biraz fazla oturmak istiyordu. Evdeki işlerden dolayı dinlenmesi mümkün değildi. O da yorgunluğu, az da olsa bu birkaç saatte atmayı düşünüyordu. Gerçi Hatice'nin durumu da öyleydi ama o yine de kendini az çok ...