Gündem

 

100. Yılında Yine Ekim! Yine Devrim! Yine Sosyalizm!

 
100. Yılında Yine Ekim! Yine Devrim! Yine Sosyalizm! - Devrimci Çözüm

23 Ekim 2017

 

Dünyanın milyarlarca ezilen, sömürülen halkları için insanın insanca ve özgürce yaşamasının ilk adımlarından ve proleter devrimler çağının yol açısıcısı Ekim Devrimi 100 yaşında!

 

Bundan tam 100 yıl önce, emperyalistlerin baskı, sömürü, katliam ve savaşlarla barbarlıkta sınır tanımadıkları bir dönemde, I. Paylaşım Savaşı’nın ortalarında Rusya’da Bolşevik Parti önderliğindeki işçi ve köylülerin elleriyle eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin kızıl meşalesi tutuşturuldu Ekim Devrimi’yle.

 

Ekim Devrimi ile tutuşturulan o kızıl meşale yeni bir çağın başlangıcı olarak Asya’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar tüm dünya ezilen ve emekçi halklarına baskı ve sömürünün olmadığı yeni bir dünyanın mümkün olduğunu göstererek kendi iktidarlarını kurmalarını sağladı.

 

Dünyayı kendi çıkarları için talan eden emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine sahip oldukları tüm ekonomik, askeri ve teknik üstünlüklere rağmen bir güç olmadıklarını Ekim Devrimi göstermiştir. Bununla da kalmayıp tek ve asıl gücün işçisi, köylüsü, memuru, genci, yaşlısı, kadını ve erkeği ile ezilen ve sömürülen halkların kendi kurutuluşları için bir araya geldiklerinde, devrim ve sosyalizm için örgütlendiklerinde ortaya çıkacağını göstermiştir.

 

Ekim Devrimi ile dün nasıl ki Lenin ve Bolşevik Parti önderliğindeki kitleler, egemenlerin ideolojik sözcülüğüne soyunan Menşevik, Reformist, vb. sapma akımların yaymaya çalıştığı yılgınlığa ve devrim kaçkınlığına karşı Marksizm’in emperyalist çağdaki yaşayan ruhu olarak cevap verip bunu devrim ve sosyalizmle taçlandırmışsa; bugün de her türlü yabancılaşmaya, yılgınlığa ve gericiliğe karşı tarihin ve bilimin ışığında Marksist-Leninist ideolojiyi rehber edinmiş devrimci hareketler emekçi halklara yol gösterici olmaya devam etmektedir.

 

İşte tüm bu nedenlerledir ki Ekim Devrimi 100. yılında bir kez daha egemenlerin korkulu rüyası olurken dünya emekçi halklarının umut ışığı olmaya devam ediyor. Ekim Devrimi ile bir asır önce yakılan o kızıl meşale tüm tarihsel birikim ve deneyimleriyle bizlere ışık olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

 

Ekim Devrimi’nin 100. yılında bir kez daha insanın insanca ve özgürce yaşayacağı bir dünya kurmak için, devrim ve sosyalizm için, yeni Ekimler yaratmak için örgütlenelim, mücadele edelim!