Gündem

 

Tek Tip Elbise (TTE) Teslimiyettir!

 

Dayatılan Teslimiyete Yanıtımız Örgütlenmek ve Mücadele Etmektir!

 
Devrimci Çözüm Dergisi- Haklıyız Kazanacağız!
 

27 Aralık 2017

 

Oligarşi ve temsilcisi siyasi iktidar büyük bir kriz yaşamaktadır. Yaşadıkları bu krizi gizlemek ve aşmak için OHAL adı altında sömürü ve baskı politikalarına hız kesmeden devam ederken, toplumun en hassas noktası olan cezaevleri ve siyasi tutuklu/hükümlüler üzerinden topluma gözdağı vererek teslim almaya çalışmaktadır. Bunun en son örneği 24 Aralık 2017 tarihinde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’ler ve Tek Tip Elbise (TTE) uygulamasının “yasallaştırılması” olmuştur.

 

Fetöcüler bahane edilerek (zira Fetöcülerin çıkartıldıkları mahkemelerde tek tek serbest bırakıldıkları herkesin gözünün önünde yaşanan bir gerçekliktir) çıkartılan 696 sayılı KHK ile şimdilik duruşmalara giderken giyilmesi zorunlu tutulan Tek Tip Elbise uygulamasının asıl hedefi Fetöcüler değil, devrimci-demokrat ve yurtseverlerdir.

 

Öte yandan 696 sayılı KHK metninde yer alan “duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda” ifadesi özel olarak seçilmiş bir ifadedir. Böylece Tek Tip Elbise giyerek duruşmalara katılan Fetöcüler ile hem Tek Tip Elbise fiiliyata geçirilmiş olacak hem de Tek Tip Elbise örtüsü altında Fetöcüler aklanmış olacaktır. Diğer taraftan Tek Tip Elbise giymeyi reddeden siyasi tutuklu ve hükümlüler duruşmalara götürülmeyecek ve haklarında ağır cezaların kesilmesine neden olunacaktır.

 

İlgili KHK metninde söz konusu ifadenin yer almasının bir diğer amacı da; tüm Fetöcüler aklanıp-salıverildikten sonra Tek Tip Elbise'nin sadece duruşmalara giderken değil, bir bütün olarak cezaevinde uygulanmasına geçilmesi planlanmaktadır.

 

Sonradan düzenleneceği belirtilmekle birlikte kadın tutuklu ve hükümlülere dair Tek Tip Elbise uygulamasının da yukarıda belirtilen amaç ve yönelimlerden ayrı olmamakla birlikte bir bütün olarak düzenin dinci-gerici ve faşist karakterinden de bağımsız olmayacağı ortadadır.

 

İçinde yaşadığımız bu dönemde 12 Eylül cunta koşullarını da aşan saldırı, baskı ve teslim alma politikaları ve bunun bir ayağı olarak Tek Tip Elbise ile düzen; Devrimci Sol ve TİKB tutsakları tarafından başlatılan 1984 Ölüm Orucu direnişiyle Abdullah Meral, Haydar Başbağ, Hasan Telci ve M. Fatih Öktülmüş’ün şehit düşerek tüm bedellerle elde edilen bir kazanım olan siyasi tutsaklık hakkını/statüsünü yok ederek Tek Tip Elbise'yi uygulamak istemektedir.

 

Tek Tip Elbise ile bir kez daha başta toplumun öncüsü olan devrimciler olmak üzere tüm topluma kimliksizleştirme, kişiliksizleştirme, yabancılaşma ve en sonunda da teslimiyet dayatılmaktadır. Bütün dayatma ve saldırılara karşı tavrımız dün olduğu gibi bugün de aynı duyarlılığı ve tavrı göstererek mücadele etmek olmalıdır.

 

Tek Tip Elbise'ye ve toplumun tek tipleştirilmesine karşı, dayatılan teslimiyete, kimliksizleştirmeye karşı, faşizme karşı, insanın insanca ve özgürce yaşaması için, devrim ve sosyalizm için örgütlenelim, mücadele edelim.

 

TEK TİP ELBİSE (TTE) KABUL EDİLEMEZ!

 

KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

 
 

Devrimci Çözüm Dergisi