Gündem

 

Baskıya ve Zulme Karşı Emekçi Halkların Başkaldırısıdır Newroz!

 
Devrimci Çözüm Dergisi- Haklıyız Kazanacağız!
 

21 Mart 2018

 

Newroz, bir başkaldırıdır! Zulme, baskıya, sömürüye karşı yakılan bir isyan ateşidir!

 

Newroz, dün zalim Dehak’a karşı Demirci Kawa’nın; bugün emperyalist- kapitalist sisteme karşı emekçi halkların başkaldırısı ve mücadelesidir!

 

Newroz, halkların kardeşliği ve tüm emekçi halklara mal olmuş zulme karşı başkaldırı geleneğidir!

 

Newroz, emperyalizme, oligarşiye ve faşizme karşı mücadeledir!

 

Newroz, günümüzün Dehaklarının ve onlarının sömürü düzenlerinin ortadan kalması için, insanın insanca ve özgürce yaşaması için, devrim ve sosyalizm için mücadeledir!

 

Yaşasın Newroz! Bıji Newroz!

 

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

 
 
 

Devrimci Çözüm Dergisi