Kadın

 

Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlarının Mücadele Günü!

 

YAŞASIN 8 MART!

 
Sabahat Karataş, Gürcan Özgür Aydın, Menekşe Meral, Dudu Gönül Özcan - Yaşasın 8 Mart! - Devrimci Çözüm
 

07 Mart 2018

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, emekçi kadının özgürleşme ve mücadele günüdür.

 

8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlarının Mücadele Günü olarak anlamlandırılmasının üzerinden tam 161 yıl geçti. Bir buçuk asırdan daha fazla zaman geçmesine rağmen ülkemiz gerçekliğinde devrim ve sosyalizm mücadelesinin ivmesinin yüksek olduğu dönemler dışında kadının tarihsel ve sınıfsal konumunda herhangi bir değişim söz konusu olmamıştır.

 

Bu durum emperyalist-kapitalist sistemin ve bizim gibi yeni-sömürge ülkelerin doğasına uygun bir politik süreçtir. Siyasal İslam politikalarını uygulayan mevcut iktidarla bu süreç daha da pekiştirilmiştir.

 

Düzen tarafından her dönem yedek ve ucuz işgücü olarak görülen, insanlık dışı koşullarda uzun saatler boyunca iş güvencesi olmadan sigortasız, sendikasız olarak çalıştırılan, eşit işe eşit ücret alamayan, mobinge uğrayan, kriz dönemlerinde ilk işten atılan emekçi kadınlardır.

 

İslamiyet ve Kuran’ı referans alan siyasi iktidar çıkardığı yasalarla emekçi kadının kazanılmış tüm haklarını gasp ederek, kocasının ve evinin kölesi haline getirmiştir. Giyiminden kuşamına, “kaç çocuk doğuracağından" nasıl yaşayacağına kadar her şeye müdahale ederek kadınları baskı altına almıştır.

 

Gerici söylem ve politikalar kadına her türlü saldırının, tacizin, tecavüzün ve katliamın önünü açarak meşrulaştırılmıştır. Kısacası emekçi kadın, mevcut düzenin gerici politikalarından en çok baskı gören, ezilen ve sömürülen insan olmuştur.

 

Bununla da kalmayıp emperyalist-kapitalist sistem ve dinci-gerici iktidar yaşadığı tıkanıklığı aşmak için yaptığı işgal ve savaşlarda da en büyük faturayı emekçi kadına kesmiştir.

 

Emekçi Kadının Kurtuluşu Devrim ve Sosyalizmle Mümkündür

 

Kadın sorunu ne düzenin çıkaracağı “iyileştirme yasalarıyla” ne de düzen içi örgütlenmiş bir takım “platform ve çevrelerin” yaptıklarıyla çözülecektir. Aksine, tüm bunlar mevcut düzene hizmet ederek emekçi kadının yaşadığı sorunları daha da büyüterek çözümsüz hale getirecektir.

 

Kadın sorunu sistem sorunudur. Bu nedenle sisteme karşı çıkmadan bu sorun çözülemeyecektir. Kadının kurtuluşu bir bütün olarak sisteme karşı örgütlenmekten ve mücadele etmekten geçmektedir.

 

Kadının özgürleşmesi ise; sınırların ve sınıfların olmadığı, insanın insanca ve özgürce yaşayacağı bir sistemle gerçekleşecektir. Bu da devrim ve sosyalizmle mümkündür.

 

Yaşasın 8 Mart!

 

Örgütlendikçe Özgürleşeceğiz!

 

Kadın Olmadan Devrim, Devrim Olmadan Kadın Kurtulmaz!

 
 
 

Devrimci Çözüm Dergisi